Autocentrum-Rozkoš, s.r.o., Jihlava
Bezpečnost vozů Volvo

IntelliSafe

NOVá DEFINICE AUTOMOBILOVé BEZPEčNOSTI

Jsme průkopníky v automobilové bezpečnosti již od roku 1927.

Klademe velký důraz na bezpečnost, a to nejen na bezpečnost celé posádky vozu, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Prostřednictvím našeho holistického přístupu k bezpečnosti, kterému říkáme IntelliSafe, pozvedáme automobilovou bezpečnost na vyšší úroveň. V rámci naší koncepce bezpečnosti spojujeme technologie aktivní a pasivní bezpečnosti, abychom pomohli inovovat stávající normy a mohli Vám nabídnout vozidla, která proaktivně sledují okolí, aby včas rozpoznala potenciální hrozby a v případě potřeby zasáhla.

Bezpečnostní technologie

V nových vozech Volvo řady 90 a 60

City Safety

City Safety

City Safety je náš termín zastřešující naše standardní funkce, jejichž smyslem je zabránit kolizi. Všechny funkce systému City Safety jsou součástí standardní výbavy, přičemž zůstávají aktivní od rychlosti 4 km/h. Pokud systém vyhodnotí nebezpečnou situaci, vizuálně a akusticky Vás na ni upozorní a v případě potřeby začne automaticky brzdit.

IntelliSafe Assist

IntelliSafe Assist

Zvýšení bezpečnosti vozidla znamená pro řidiče také vyšší jízdní komfort. Součástí sady IntelliSafe Assist jsou například Asistent pro jízdu v kolonách a Pilot Assist poslední generace, které Vás podpoří při jízdě rychlostí až 130 km/h. Jedná se o systémy, které pomáhají řidiči korigováním akcelerace, brzdění a řízení pohodlně kopírovat dopravní tok v rámci aktuálního jízdního pruhu. Díky tomu není řidič z nudných a zdlouhavých jízdních situací tolik unavený, je více uvolněný a déle koncentrovaný na jízdu.

IntelliSafe Surround

IntelliSafe Surround

Technologie IntelliSafe Surround sledují dopravní situaci kolem Vašeho vozu, a to včetně míst, do kterých byste normálně nemohli vidět. Bez ohledu na to, zda chcete změnit jízdní pruh nebo vyjíždíte ze stísněného parkovacího místa, Vás příslušný systém upozorní na potenciální nebezpečí a v případě potřeby provede manévr, aby Vás a Vaši posádku ochránil.

Preventivní ochrana

Preventivní ochrana

Mezi naše systémy preventivní ochrany patří bezpečnostní systémy, které Vám pomohou takovým nehodám předcházet nebo alespoň zmírnit jejich důsledky. K těm patří mimo jiné Systém detekce dopravního značení, Systém udržení vozidla v jízdním pruhu nebo Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky.

City Safety

Zabránění kolizi nebo zmírnění následků kolize s jinými vozidly

Zabránění kolizi nebo zmírnění následků kolize s jinými vozidly

Pokud před vozem ve stejném směru jedou pomaleji, brzdí nebo stojí jiná vozidla (osobní vozidla, motocykly, nákladní auta, autobusy), systém City Safety nejprve upozorní řidiče na nebezpečnou situaci a v případě nutnosti začne automaticky brzdit. Pokud je rozdíl v rychlosti vozu a vozidla před ním do 60 km/h, lze kolizi zabránit i v případě, že řidič nereaguje.

Podpora řízení

Podpora řízení

V určitých kritických situacích nemusí být nouzové brzdění samo o sobě dostatečně účinné na to, aby zabránilo kolizi. V takových případech systém City Safety s podporou řízení rozpozná, že se snažíte provést úhybný manévr, jehož efekt zesílí, aby Vám pomohl vyhnout se překážce. Asistent řízení je aktivní v rychlostním rozmezí od 50 km/h do 100 km/h. Poznámka: K dispozici zatím pro nové Volvo S60, V60 a XC60 od jejich uvedení na trh. Aby se systém aktivoval, řidič musí zahájit úhybný manévr.

Zmírnění čelní srážky

Zmírnění čelní srážky

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění. Ve společnosti Volvo Cars pokračujeme v inovování rozmanitých bezpečnostních systémů, které fungují nezávisle na sobě a současně i spolupracují, aby zajistily vyšší bezpečnost celé posádky. Jestliže senzory vozu rozpoznají, že nevyhnutelně hrozí čelní srážka s protijedoucím vozidlem, aktivují funkci automatického brzdění, aby došlo ke zmírnění dopadu nárazu snížením rychlosti až o 10 km/h. Funkce zasahuje až v případě, kdy je kolize skutečně nevyhnutelná.

Odvrácení srážky

Odvrácení srážky

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu pomáhá prostřednictvím „stržení řízení“ zpět do původního jízdního pruhu zabránit nárazu do protijedoucího vozidla. Pokud vůz přejede vodorovné značení jízdního pruhu a vybočí do cesty protijedoucímu vozidlu ve vedlejším pruhu a řidič na nebezpečnou situaci nereaguje, systém automatickým zásahem do řízení vrátí vůz zpět do původního jízdního pruhu. Řidič může kdykoliv převzít plnou kontrolu nad řízením. Systém je aktivní v rychlostním rozmezí 60 až 140 km/h a zasahuje v případě, kdy jsou na silnici jasně vyznačeny jízdní pruhy a rozpozná dvoustopé osobní vozidlo blížící se z protisměru.

Chodci a cyklisté

Chodci a cyklisté

Abychom zajistili vysokou úroveň bezpečnosti všem účastníkům dopravního provozu, systém City Safety zahrnuje také funkce Detekce chodců a Detekce cyklistů, které jsou schopné rozpoznat chodce a cyklisty pohybující se před vozem. Při jízdě rychlostí do 50 km/h lze zcela zabránit srážce cyklisty, což u chodců platí do rychlosti 45 km/h. Díky včasné aktivaci funkce automatického brzdění lze ve vyšších rychlostech alespoň výrazně snížit závažnost dopadu případné dopravní nehody. Poznámka: Uvedené rychlosti se vztahují na nové Volvo S60 a V60, na modely XC40, XC60, S90, V90 a XC90 od modelového roku 2018 (výroba od 17. týdne 2017).

Brzdění v křižovatce

Brzdění v křižovatce

Jedná se o funkci, která dokáže rozpoznat jiná vozidla a cyklisty. Pokud při odbočování vlevo přehlédnete vozidlo jedoucí z protisměru, Vaše Volvo začne automaticky brzdit, aby ochránilo nejen Vás, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Detekce velkých zvířat

Detekce velkých zvířat

Systém City Safety Vás nyní bude chránit i za hranicemi města, protože dokáže rozpoznat velká zvířata, jako jsou jeleni, koně nebo krávy přecházející silnici. Jestliže včas nezareagujete na vizuální a akustickou výstrahu, Vaše Volvo začne automaticky brzdit. Pokud již nebude možné zabránit dopravní nehodě, dojde alespoň ke snížení rychlosti vozidla o přibližně 15 km/h, což může ve výsledku představovat rozdíl mezi lehkým a vážným zraněním. Poznámka: Uvedené rychlosti se vztahují na nové Volvo S60 a V60, na modely XC40, XC60, S90, V90 a XC90 od modelového roku 2018 (výroba od 17. týdne 2017).

IntelliSafe Assist

Pilot Assist

Pilot Assist

Náš Adaptivní tempomat ACC s Asistentem pro jízdu v kolonách a Pilot Assist poslední generace Vám při jízdě rychlostí až do 140 km/h pomáhá podpůrnými zásahy do řízení. Systém na základě mapových podkladů a prostřednictvím pokročilé kamerové a radarové jednotky monitoruje vodorovné značení jízdního pruhu a decentními zásahy do řízení udržuje vozidlo ve středu příslušného jízdního pruhu. Poznámka: Uvedené vlastnosti se vztahují pouze na nové Volvo V60 a na modely XC40, XC60, S90, V90 a XC90 od modelového roku MY18 (výroba od 17. týdne 2017). Podpora na základě mapových podkladů je platná pouze pro nové Volvo S60, V60, XC60, S90, V90 a XC90 od modelového roku MY19 (výroba od 46. týdne 2018). Pro modelovou řadu 90 je pak Adaptivní tempomat ACC s Asistentem pro jízdu v kolonách a Pilot Assist součástí standardní výbavy.

Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat s funkcí brzdění automaticky přizpůsobuje rychlost Vašeho Volva vozidlu jedoucímu před Vámi a při předjíždění v rychlosti od 70 km/h automaticky Váš vůz zrychlí. Jestliže vozidlo před Vámi zastaví, systém se automaticky postará o kompletní zastavení Vašeho vozu a následně ho opět nechá rozjet. Pokud jde o udržování odstupu od vozidla před Vámi, můžete si vybrat jeden z pěti předvolených časových intervalů.

Upozornění na odstup

Upozornění na odstup

Jestliže se odstup od vozidla před Vámi zkrátí pod Vámi stanovenou mez, budete na to upozorněni prostřednictvím vizuální výstrahy.

Intellisafe Surround

BLIS s asistentem řízení

BLIS s asistentem řízení

Informační systém monitorující mrtvý úhel (BLIS™) rozpoznává vozidla blížící se zezadu z levého i pravého přilehlého jízdního pruhu. Jakmile se ve Vašem mrtvém úhlu objeví jiný vůz, budete na tuto situaci systémem BLIS upozorněni. Pokud řidič nezareaguje na varování systému BLIS a odbočí do cesty vozidlu přibližujícímu se zezadu ve vedlejším pruhu, funkce asistenta řízení jemným zásahem do řízení vrátí vůz zpět do původního jízdního pruhu. Systém BLIS s asistentem řízení je na přání k dispozici pro modely řady 90.

Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Systém varování před křížením cesty jiným vozidlem

Pokud couváte z parkovacího místa nebo jinde, kde je omezen výhled vpravo a vlevo za vozem, usnadní Vám situaci radarové jednotky umístěné v rozích zadního nárazníku, které sledují dění po stranách v dosahu do 30 m. Za optimálních podmínek může systém na kratší vzdálenost rozpoznat také menší objekty, jako jsou cyklisté nebo chodci. Na případné nebezpečí je řidič upozorněn akustickou výstrahou ozývající se ze zadních reproduktorů a také grafickým varováním zobrazeným na displeji středové konzoly. Jestliže řidič i nadále pokračuje v couvání a hrozí bezprostřední nebezpečí nárazu, vůz začne automaticky brzdit, aby kolizi zabránil (funkce automatického brzdění je zatím dostupná jen u nových modelů řady 60 a XC40).

Varování před kolizí zezadu

Varování před kolizí zezadu

Pokud se k Vám zezadu nebezpečně přibližuje jiné vozidlo, Váš vůz nechá rychle blikat výstražná světla. Jestliže je náraz nevyhnutelný, dojde před ním k automatickému přitažení bezpečnostních pásů a k automatickému zabrzdění vozu, čímž se významně sníží dopad havárie na celou posádku vozu.

Preventivní ochrana

Udržení v jízdním pruhu

Udržení v jízdním pruhu

Jak už název napovídá, Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (LKA) pomáhá prostřednictvím aktivních zásahů do řízení udržovat vůz v daném jízdním pruhu. Jestliže systém rozpozná, že má vůz tendenci přejet vodorovné značení jízdního pruhu, aniž by řidič aktivovat příslušná směrová světla, jemnými zásahy do řízení vrátí vůz zpět. Jestliže zásah do řízení nestačí, systém řidiče upozorní na potenciálně nebezpečnou situaci vibracemi na volantu.

Neúmyslné sjetí z vozovky

Neúmyslné sjetí z vozovky

Jestliže systém na základě informací z radarových senzorů a kamer sledujících vodorovné značení jízdního pruhu a okraj vozovky vyhodnotí, že má vůz tendenci neúmyslně opustit silnici, snaží se tomu prostřednictvím zásahu do řízení a automatického brzdění zabránit. Systém je aktivní v rychlostním rozpětí od 65 do 140 km/h a chrání Vás ve dne i v noci.

Dopravní značení

Dopravní značení

Na základě informací standardně dodávaného Systému detekce dopravního značení může vůz automaticky přizpůsobovat rychlost platnému rychlostnímu omezení. Systém dokáže rozpoznat evropské a americké značky upozorňující na maximální povolenou rychlost (a doplňkové značky) a také některé z hlavních evropských zákazových značek. Mimo to systém využívá také informace z navigačního systému, které se vztahují k regionálnímu omezení rychlosti. Na přání si řidič může aktivovat upozornění na překročení maximální povolené rychlosti.

Pasivní bezpečnost

Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

Smyslem Systému preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky je chránit členy posádky v případě, že vůz neúmyslně sjede ze silnice. Systém má dva úkoly: automatickým přitažením bezpečnostních pásů pevně udržuje cestující v optimální jízdní poloze a prostřednictvím konstrukce předních sedadel, která pohlcují energii nárazu, předchází zranění páteře.

Kabina

Kabina

Konstrukce karoserie byla navržena tak, aby optimálně chránila posádku v kabině, zatímco přední a zadní deformační zóny efektivně pohltí značnou část energie nárazu. Vzhledem k použití oceli legované bórem, která se vyznačuje ultra vysokou pevností, zůstanou všichni cestující v kabině chráněni i v případě bočního nárazu nebo převrácení, což od vozu Volvo ostatně očekáváte.

Konstrukce sedadel

Konstrukce sedadel

Naše poslední generace předních sedadel byla navržena tak, aby řidiči a jeho spolujezdci vpředu zajistila, že budou sedět ve velmi stabilní poloze, a současně v co nejvyšší možné míře absorbovala energii nárazu. Pro zajištění ještě vyšší bezpečnosti je zde Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře (WHIPS™), který přispívá k Vaší lepší ochraně v případě nárazu zezadu: opěradlo zad i opěrka hlavy sledují pohyb těla, které zpomalí, aby došlo k redukci odstředivých sil působících na krční páteř.

Bezpečnost na vysoké úrovni a její další rozvíjení

V souladu s naší vizí by počínaje rokem 2020 neměl být v nových vozech Volvo nikdo smrtelně ani jinak vážně zraněn.

Více informací naleznete v přiložené brožuře.

Soubory cookie používáme pro dosažení nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi stránkami, včetně přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí v sociálních médiích a k analýze návštěvnosti webů. Tyto soubory cookie zahrnují cílené soubory cookie médií. Další informace naleznete v našem Informačním upozornění na stránce Cookies. Kliknutím na Přijmout souhlasíte s tím, že můžeme soubory cookie využívat. Chcete-li změnit typy souborů cookie, které používáme, klikněte na „Nastavení cookies“.